„МИНЕРАЛ 2000“ ЕООД - кaриера „Козяк“, гр.Сливница

Дирекция "Минерални ресурси" е част от концерна STRABAG SE, един от водещите производители в пазара на кариерни материали в Централна, Югоизточна и Източна Европа.

Вижте по-голяма карта

Ценова листа 2024 кариера Козяк
Ценова листа 2024 кариера Козяк

[ ]

Oбщи търговски условия (ОУ) на МИНЕРАЛ 2000 ЕООД
Oбщи търговски условия (ОУ) на МИНЕРАЛ 2000 ЕООД

[ ]

Сертификати
Сертификати

[ ]